NUTU

NUTU
NUTU
Oracula olim non pauca a Paganorum Diis data, ut ex Diodoro Sic. l. 17. c. 50. Herodoto, Homero, aliis, observârunt Eruditi. Inter quae et Hammonis fuisse, et Curtio videtur colligi l. 4. c. 7. Boissardus tamen nonnulla eius oracula refert, tamquam voce reddita, quem adi de Divinatione. Sed et Nutu, oculis, et manibus derideri homines consuevêre: quae proin tria iungit Tertullian. de Pallio c. 4. Tales igitur habitus, qui de natura et modestia transferunt, et acie figere, et digitô destinare et Nutu tradere merito sit. Appuleius item l. 3. Nec quî laverim, quî terserim, quî domum rursum reverterim, prae rubore memini. Sic omnium oculis, Nutibus, ac denique manibus denotatus impos animi stupebam. Et l. 2. Ac tum directis digitis et detortis nutibus praesentium denotor, dum risus ebullit, inter pedes circumstantium frigidô sudore
perfluens evado. Cuiusmodi derisiones, quae oculorum et Nutuum et vultus aliquâ conformatione aut omnino digitorum manuumque gestu fiebant, aut labiorum ductu, sine ullo verbo aut dicto, Sannae appellabantur. Graece μῶκοι, de quo dixit Salmas. ad Histor. Augustae Scriptores. Vide eundem Notis ad Tertull. l. c. supra Mocosa actio. et infra, in voce Sanna. Coeterum Vitoldum Ducem Lituaniae tam fuisse terribilem suis, utad levem ipsius nutum iussi semetipsos interficerent, habet ex Aen. Sylvio Theod. Zuingerus Theatro Vitae Humanae p. 215.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Nutu —   Village   Country  Estonia County Harju County …   Wikipedia

  • NUTU' — (Nat . C.) Meşinden yapılmış döşekler. * Sofra bezleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NÜTU — Yumru, çıkıntı. * Yumruluk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • nutūpti — nutū̃pti, nùtupia, nùtūpė 1. intr. R267, MŽ358, Sut, K, L, Š, Rtr, KŽ, DŽ liautis skridus, nusileisti ant kojų: Nutupiu ant kokios vietos N. Gegutė niekuomet nenùtupia ant drebulės NdŽ. Vos tiktai nutūps kuisis ant jaučio sprando, tas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutukinti — nutùkinti K, Š, BŽ591, Mrj; R137, MŽ180, Sut, N caus. 1 nutukti 1: Jau tu nutùkinai savo jautį gerai J. Nutùkintas meitėlis DŽ. Girdymu nutùkinti (veršį), atgirdyti BŽ337. Nutùkinsi mane teip šerdama Aln. | refl. K. ║ pasotinti, pripenėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutuštinti — nutùštinti tr. Š; Ser padaryti tuščią (vietą, plotą, paviršių): Nutùštinti kiemą DŽ1. Valdžia noria, ka laukus nutùštytų (melioracija nukeltų sodybas) Erž. Laukus nutùštinti (nuimti derlių) KII17. | Tušti avėtynai, kas taip nutùštino? Krš. | …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutuzakoti — nutùzakoti tr. 1. nuvalkioti, nunešioti: Nutùzakojo, o paskui parduoda Ds. 2. nutempti: Gal vaikai kur nutùzakojo Ds. tuzakoti; aptuzakoti; ištuzakoti; nutuzakoti; patuzakoti; prituzakoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutūpčioti — 1. intr. lėtai, sunkiai nueiti: Seneli, ar dar nutūpčioji į Kalnalį pėsčias? Kal. Kad ir sena, bet dar šiaip teip nutūpčio[ja] į Platelius Plt. 2. refl. privargti: Pri karvių tūpčiok tūpčiok – i nusitūpčiojas Rdn. tūpčioti; aptūpčioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutūzinti — nutū̃zinti vksm. Nutū̃zino tolỹn …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nutukėlis — nutùkėlis, ė smob. (1) Gs kas labai nutukęs: Matyt, jie gerai valgo, kad toki nutùkėliai Ig. Nutukėlis jūsų katinėlis J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”